FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

Ikasketa Plana

Moduluak Orduak asteko
Irudikapen grafikoa fabrikazio mekanikoan 6
Produktu mekanikoen diseinua 9
Fabrikazioaren automatizazioa 6
Fabrikazio mekanikoko teknikak 6
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 3
Moduluak Orduak asteko
Xafla prozesatzeko eta estanpaziorako tresnerien diseinua 12
Galdaketarako molde eta modeloen diseinua 6
Polimero produktuentzat moldeen diseinua 7
Produktu mekanikoan diseinu proiektua 50 (total anual)
Ingeles teknikoa 2
Enpresa eta ekintzailetasuna 3
Lantokiko prestakuntza 360 (total anual)

Irteera Profesionalak

Irudi profesional honek metalak, polimeroak, elastomeroak eta material konposatuak transformatzeko industrietan egiten du lan. Industria horiek makineria eta ekipo mekanikoak, material eta ekipo elektriko, elektroniko eta optikoak, eta industria-sektoreko garraio materiala eraikitzeko azpisektoreen barruan daude.

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

  • Delineatzaile proiektugilea.
  • CADeko teknikaria.
  • Produktuak garatzeko teknikaria.
  • Matrizeak garatzeko teknikaria.
  • Tresnak garatzeko teknikaria.
  • Moldeak garatzeko teknikaria.
  • Produktuak eta moldeak garatzeko teknikaria.