TELEKOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK

Ikasketa Plana

Moduluak Orduak
Elektronika aplikatua 231
Mikroinformatika tresneria 165
Datu sareen eta telefonia sistemen azpiegiturak 165
Oinarrizko instalazio elektrikoak 264
Irrati komunikazioen instalazioak 132
Ingeles teknikoa 33
Moduluak Orduak
Etxebizitzetako eta eraikinetako TAKa 105
Instalazio domotikoak 126
Megafonia eta sonorizazio instalazioak 105
Telebista zirkuitu itxia eta segurtasun elektronikoa 126
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Enpresa eta ekimen sortzailea 63
Lantokiko prestakuntza 380

Irteera Profesionalak

- Antena-instalatzailea.
- Segurtasun-sistemen instalatzailea.
- Sare lokaletako eta telematikako teknikaria
- Sare lokalen instalazioko eta mantentze-lanetako teknikaria
- Telefonia-instalatzailea.
- Tresneria telefoniko eta telematikoen instalatzailea eta muntatzailea.
- Soinu-instalazioetako teknikaria.
- Megafonia-instalatzailea.
- Sistema domotikoetako instalatzailea eta mantentzailea.
- Informatika-tresneriaren teknikari instalatzaile eta mantentzailea.
- Irrati-sistemen muntatze eta mantentze-lanetako teknikaria.