TELEKOMUNIKAZIO ETA INFORMATIKA-SISTEMAK

Ikasketa Plana

Irakasgaiak Orduak
Telekomunikazio-sistemen azpiegiturak konfiguratzea 132
Telekomunikazio-sistemen elementuak 132
Informatika-sistemak eta sare lokalak 231
Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak 198
Telekomunikazio-instalazioen proiektuak kudeatzea 66
Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak 132
Lanbide prestakuntza eta orientabidea 99
Irakasgaiak Orduak
Ikus-entzunezko produkzio-sistemak 120
Sare-telematikoak 140
Sistemas de radiocomunicaciones 120
Sistemas integrados y hogar digital 120
Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e informáticos 50
Ingles técnico 40
Empresa e iniciativa emprendedora 60
Formación en centros de trabajo 99

Irteera Profesionalak

  • Telekomunikabide- eta informatika-sistemetako proiektuak definitu, aztertu eta garatzeko teknikaria.
  • Telefoniako teknikaria.
  • Sare lokaletako eta telematikako teknikaria.
  • Ikus-entzunezko produkzio-zentroetako teknikaria.
  • Irrati- eta telebista-sistemak ustiatzeko teknikaria.
  • Emankizunetako eta loturetako teknikaria.
  • Telebista-sistemen kontrol zentraleko teknikaria.
  • Erabiltzaile bakarreko eta anitzeko informatika-sistemetako teknikaria.
  • Multimedia sistemetako teknikaria.

Ikusi informazioa