SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK ETA AUTOMATIZATUAK

Ikasketa Plana

Moduluak Orduak
Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak 165
Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak 198
Instalazio elektrikoen dokumentazio teknikoa 66
Sistema eta zirkuitu elektrikoak 165
Instalazio elektrikoen konfigurazioa 198
Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa 99
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
Moduluak Orduak
Instalazio domotiko eta automatikoetako teknikak eta prozesuak 140
Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena 160
Instalazio domotiko eta automatikoen konfigurazioa 200
Sistema elektrotekniko eta automatizatuen proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

 • Proiektu elektroteknikoetako teknikaria.
 • Proiektugile elektroteknikoa.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Lokal berezietarako behe-tentsioko elektrifikazio-instalazioen proiektugilea.
 • Kanpoko argiteriako instalazioen proiektugilea.
 • Erdi-tentsioko eta transformazio-zentroetako energia elektrikoa banatzeko linea elektrikoen proiektugilea.
 • Eguzki-instalazioen sustatzailea.
 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoen proiektugilea.
 • Etxebizitza eta eraikinetarako antena- eta telefonia-instalazioen proiektugilea.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalazio elektroteknikoen koordinatzaile teknikoa.
 • Tresneria eta instalazio elektroteknikoak eta automatikoak ikuskatu, egiaztatu eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Kanpoko argiteria-instalazioak ikuskatzeko teknikaria.
 • Instalazio elektroteknikoetako obrako langileburua.
 • Eraikinetarako behe-tentsioko instalatzaileen taldeburua.

Ikusi gehiago